Д-р Емил Симеонов завършва медицина в медицински университет Плевен през 1995 година.Cпециалист по ортопедия и травматология, тесен специалист в ендопротезирането на големи стави, артроскопската и вътреставна  хирургия на малките и големите стави на човешкото тяло.

продължава>

Д-р Симеонов участва ежегодно в множество международни и национални конгреси, семинари и специализирани обучения е областта на професионалните му интереси.

продължава>

Медицината е  най-бързо развиващата се област на човешкото знания през 21 век. Непрекъснатото усъвършенстване и овладяването на нови знания е необходимост за всеки добър специалист. Д-р Симеонов е постояене участник във всички форуми в областта на ортопедията и травматологичното заниние. Ето някои от по-важните специализирани форуми с негово участие:

продължава>

Завършено следдипломно обучение и специализации:

продължава>

Д-р Симеонов е член на редица международни и национални професионални организации в областта на ортопедията и травматологията.

продължава>

Сертификати за обучения, специализации и курсове за усъвършенстване

Галерия сертификати на д-р Емил Симеонов от специализирани курсове, обучения и следдипломна специализация.

продължава>

Презентации на д-р Емил Симеонов, изнесени на специализирани форуми в областта на травматологията:

продължава>

Галерия от лични и професинални снимки.

продължава>

Галерия от практически случаи с пациенти

продължава>