Д-р Емил Симеонов завършва медицина в медицински университет Плевен през 1995 година.Cпециалист по ортопедия и травматология, тесен специалист в ендопротезирането на големи стави, артроскопската и вътреставна  хирургия на малките и големите стави на човешкото тяло.

продължава>

Д-р Симеонов участва ежегодно в множество международни и национални конгреси, семинари и специализирани обучения е областта на професионалните му интереси.

продължава>

Медицината е  най-бързо развиващата се област на човешкото знания през 21 век. Непрекъснатото усъвършенстване и овладяването на нови знания е необходимост за всеки добър специалист. Д-р Симеонов е постояене участник във всички форуми в областта на ортопедията и травматологичното заниние. Ето някои от по-важните специализирани форуми с негово участие:

продължава>

Завършено следдипломно обучение и специализации:

продължава>

Д-р Симеонов е член на редица международни и национални професионални организации в областта на ортопедията и травматологията.

продължава>

Сертификати за обучения, специализации и курсове за усъвършенстване

Галерия сертификати на д-р Емил Симеонов от специализирани курсове, обучения и следдипломна специализация.

продължава>

Презентации на д-р Емил Симеонов, изнесени на специализирани форуми в областта на травматологията:

продължава>

Галерия от лични и професинални снимки.

продължава>

Галерия от практически случаи с пациенти

продължава>


Indian Girl Tied Up And Fucked Desi Indian Gay Dick Cumshot Celebs Movie Upskirtcollection Com Cum On Sporty Twins Man Gay Cum Gay Sporty Indonesia Pegawai Salon Seventies Comedy Show Parody