Проф. Антонио Писанели от Италия и български екип - оператор д-р Емил Симеонов, асистент д-р Георги Спасов, анестезиолог д-р Чернева и медицинска сестра Деница Игнатова, поставиха нов вид колянна ендопротеза на 62-годишната Кръстинка Петкова от село Босилковци. Пациентката се чувства много добре и ще бъде изписана след седмица. Интервенцията беше извършена в Клиниката по ортопедия и травматология при Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски” в Плевен под ръководството на доц. Балтов, началник на клиниката. Със съдействието на изявения италиански специалист в областта на ендопротезирането, който е директор на авторитетна ортопедична клиника във Флоренция, плевенският екип внедри в практиката си авангардната техника за поставянето на новия вид колянна ендопротеза „Samo” – една от най-добрите в световен мащаб.

Болницата е открита през 1865 г. като вакъфска по лично нареждане на Митхат паша. Телеграфно от Русе е повикан военният лекар д-р Ла Брюс който ръководи строежа на болницата на мястото на имаретът (сиропиталището) на Гаази Али бей. Разкрити са 40 легла. Персоналът е минимален - д-р Ла Брюс и двама слуги.

продължава>