Завършено следдипломно обучение и специализации:

1 Свидетелство за професионална квалификация серия ПК №66/14.03.2009г – Правоспособност за „Артроскопия на колянната става”
2 Свидетелство за професионална квалификация серия ПК №72/14.03.2009г – Правоспособност за „Ендопротезиране на тазобедрена става”
3 Свидетелство за професионална квалификация серия ПК№76/14.03.2009г – Правоспособност по „ Ултразвукова диагностика на опорно – двигателната система”