Сертификати за обучения, специализации и курсове за усъвършенстване

Галерия сертификати на д-р Емил Симеонов от специализирани курсове, обучения и следдипломна специализация.

2000_03
2000_03
2001_02
2001_02-2
2001_04
2001_06
2002_06
2002_07
2002_10
2003_02
2003_04
2003_04-2
2004_03
2004_06
2004_10
2004_10-2
2004_11
2006_01
2007_04
2007_06
2007_10
2007_11
2008_01
2008_04
2008_06
2009_03
2009_03-2
2009_03-3
2009_06
2009_09
2009_10
2009_10-2