Д-р Симеонов участва ежегодно в множество международни и национални конгреси, семинари и специализирани обучения е областта на професионалните му интереси.
Oктомври 2009 17-ти дни  на БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ -Трявна, България
Юни 2009
10 th EFFORT Congress-  Виена Австрия
Октомври 2008 Четвърти международен симпозиум по артроскопия на Българската асоциация по
артроскопия и спортна травматология - Варна, България
Юни 2008 16 ти дни на Българската ортопедия и травматология ЕFORT forum -Трявна, България
Ноември 2007 Трети годишен симпозиум на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология - Варна, България
Октомври 2007 Инрамедуларен заключващ пирон при неуспяла първична глезенна артродеза.
КовачевВ, Е Симеонов, Х Гигов , М Ковачев-10 –ти Юбилеен Национален Конгрес на БОТА с Международно участие
Октомври 2007 10 –ти Юбилеен Национален Конгрес на БОТА с Международно участие.
Възможности на метода „ Мозаечна пластика” при лечението на
локализирани остеохондрални дефекти в колянна и глезенна става. -  Боровец , България
Май 2007 ФТР програма след “мозаечна пластика”при остеохондрални дефекти на бедрените кондилил Л Йовчева ,
Е Симеонов  - Национална конференция на тема
“Физикална и рехабилитационна медицина при нозологии на нервната система и опорно – двигателния апарат”
- Плевен , България
Юни 2004 VІ-th Domestic Meeting of the EHS including the 2004.
EFFORT update Meeting – “Pipkin І + Pipkin ІV – A CHALLENGE -  Инсбрук, Австрия
Юни 2004 ІХ-th. Congress of the international federation of  societies for surgery of the hend  –
“ Reconstruction of large bone defects with the help of microsurgery”, E. Simeonov, Kovachev V., Baltov E , Matkov O.
Юни 2004 ІХ-th. Congress of the international federation of  societies for surgery of the hend  –
“Flexion post combustion contracture of  radiocarpal articulation, E. Simeonov, Kovachev V., Baltov E.
Октомври 2004 ІХ-ти конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие на тема:
“Мозаечна пластика при остеохондралните дефекти на бедрените кондили”- Е. Симеонов, Балтов Е., Ковачев В
Октомври 2003 Дни на българската ортопедия и травматология – Трявна , България
Май 2003 Научна конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение - Силистра, България
Април 2003 Национална практическа конференция на тема „Ендопротезиране и усложнения” -  София, България
Септември 2002 Остеохондрални фрактури на бедрения кондил - модифицирана техника на метода на “Мозаечна пластика”.
Симеонов Е., Балтов Е., Ковачев В. “Елена 2002”, “Дни на българската ортопедия и травматология
Май 2002 Mosaic plasty in cases of defectus of medial femoral condyl, Simeonov E., Baltov E., - Охрид, Македония
Април 2002 Surgical treatment for malunited ftractures of the distal radius with volar angulation,
Kovachev V., Simeonov E.,- Дебрецен, Унгария
Април 2002 Reconstruction of a large bine and nerve defect in upper limb using free vasularised  bones and nevros gravis.
Simeonov E., Kovachev V., Baltov E., Debrecen, Hungary
Септември 2000 Malunited fractures of the distal radius with volar angulation, Kovachev V., Baltov E., Simenov E.
ІІ-ри Конгрес на хирурзите в Македония с международно участие Охрид, Македония
Октомври 1998
VII Национален конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие- София, България

Indian Girl Tied Up And Fucked Desi Indian Gay Dick Cumshot Celebs Movie Upskirtcollection Com Cum On Sporty Twins Man Gay Cum Gay Sporty Indonesia Pegawai Salon Seventies Comedy Show Parody