Д-р Симеонов е член на редица международни и национални професионални организации в областта на ортопедията и травматологията.

 


AO ALUMNI ORGANIZATION -Bulgaria
www.aofoundation.org
Членство от 2003

AO ASIF www.aofoundation.org Членство от 2003

Federation of the European Societies for
Surgery of the Hand
http://fessh.com Членство от 2004

BOTA /Българска Асоциация по
Ортопедия и Травматология

www.bulortho.org Членство от 1995

ЕFORT/European Federation of
National associations of
orthopaedics and traumatology/
www.efort.org Членство от 2000