Медицината е  най-бързо развиващата се област на човешкото знания през 21 век. Непрекъснатото усъвършенстване и овладяването на нови знания е необходимост за всеки добър специалист. Д-р Симеонов е постояене участник във всички форуми в областта на ортопедията и травматологичното заниние. Ето някои от по-важните специализирани форуми с негово участие:
Октомври 2009 Medical Education Course : Hip Masterclass Revision , held in Budapest , Hungary
Септември 2009 3rd live arthroscopy festival in Portorose, Slovenia
ILAF#3 Current concepts and controversies in arthroscopic Sholder,
Knee and Ankle surgery – Kempinski Palace Hotel Slovenia, Portorose
Април 2008 International Course of Arthroscopic Techniques – Advanced –  Otocec, Ljubljana, Slovenia
Януари 2008 EPOS – POSNA Course “Current Conceps in Paediatric Orthopaedics” -  Ruse, Bulgaria
Юни 2007 Тraining in : SPINE SYSTEM. Izmir, Turkey
Юни 2007 Тraining in : Hip replacement technplogy, Femoral and tibia Interlocking Nail Systems, DHS system. Izmir, Turkey
Април 2007 Basic course of arthroscopic techniques - Slovenia Otocec
Декември 2006 Специализиран курс на тема: Модерни системи за колянно и тазобедрено протезиране- PFC Sigma , Preservation ,
Corail , Duraloc  МУ – Плевен, DePuy
Януари 2006 Stryker Recon Products presentation and workshop : Skorpio Knee Prosthesis, Knee Navigation Sistem. Pleven, Bilgaria
Ноември 2004 Seminar and workshop “Locking Comression Plate System”  – София
Октомври 2004 Workshop CCA straight stem & еxpansys cup – София
Март 2004 “Trauma and Spine Products Overview Training” –  Istanbul
Април 2003 Национална практическа конференция “Ендопротезиране и усложнения”  – София
Февруари 2003 Принципи на възстановителната хирургия при сухожилни и периферноневрни увреди нагориня крайник.
Клиника за хирургия на горен крайник при СБАЛ по Ортопедия “Проф. Бойчев”- ЕАД, Доц. Цеков
Октомври 2002 Ao-curse on Advanse in Fracture Management.Bled, Slovenia
Юни 2001 “Артроскопска хирургия на колянната става” , Клиника по Спортна травматология – София, Проф. Шойлев
Април 2001 Ендопротезиране на тазобедрената става, 09-25.04.2001г., МБАЛ – Плевен, Доц. Балтов
Март 2001 “Ултразвукова диагностика на ТБС при новородени и деца в ранна бебешка възраст”, МУ – София, Проф. Владимиров
Март 2000 АО-curse on Principles of Operative Fracture Treatment. - Sofia, Bulgaria

1.      Slovenia Otocec