Д-р Емил Симеонов завършва медицина в медицински университет Плевен през 1995 година.Cпециалист по ортопедия и травматология, тесен специалист в ендопротезирането на големи стави, артроскопската и вътреставна  хирургия на малките и големите стави на човешкото тяло.

Професионалната му подготовка по хирургия, травматология и ортопедия започва в университетска многопрофилна болница "д-р Г.Странски" - гр. Плевен през 1995 година. От 1999 година е ординатор в Клиниката по Ортопедия и Травматология  на УМБАЛ "д-р Г.Странски". През 2000 година му е призната специалност по „Ортопедия и травматология” . От Април 2002 година е докторант към КОТ-Плевен.

Има тясна специализация в областтите :

  • Артроскопска хирургия на опорно двигателния апарат
  • Ендопротезиране на тазобедерната става
  • Ендопротезиране на колянна става
  • Ултразвукова диагностика на опорно-двигателната система

Успоредно с работата в клиниката работи по докторската си дисертация  "Остеохондрални увреди – съвременна диагностика и хирургично лечение”, под ръководството на доц. Емил Балтов - през 2006 година успешно полага Клиничен докторанстки минимум.

Д-р Емил Симеонов е:

  • Консултант към Клиника по Онкохирургия- УМБАЛ "Г .Странски"-Плевен
  • Консултант към ДКЦ- Плевен

Indian Girl Tied Up And Fucked Desi Indian Gay Dick Cumshot Celebs Movie Upskirtcollection Com Cum On Sporty Twins Man Gay Cum Gay Sporty Indonesia Pegawai Salon Seventies Comedy Show Parody