Д-р Емил Симеонов завършва медицина в медицински университет Плевен през 1995 година.Cпециалист по ортопедия и травматология, тесен специалист в ендопротезирането на големи стави, артроскопската и вътреставна  хирургия на малките и големите стави на човешкото тяло.

Професионалната му подготовка по хирургия, травматология и ортопедия започва в университетска многопрофилна болница "д-р Г.Странски" - гр. Плевен през 1995 година. От 1999 година е ординатор в Клиниката по Ортопедия и Травматология  на УМБАЛ "д-р Г.Странски". През 2000 година му е призната специалност по „Ортопедия и травматология” . От Април 2002 година е докторант към КОТ-Плевен.

Има тясна специализация в областтите :

  • Артроскопска хирургия на опорно двигателния апарат
  • Ендопротезиране на тазобедерната става
  • Ендопротезиране на колянна става
  • Ултразвукова диагностика на опорно-двигателната система

Успоредно с работата в клиниката работи по докторската си дисертация  "Остеохондрални увреди – съвременна диагностика и хирургично лечение”, под ръководството на доц. Емил Балтов - през 2006 година успешно полага Клиничен докторанстки минимум.

Д-р Емил Симеонов е:

  • Консултант към Клиника по Онкохирургия- УМБАЛ "Г .Странски"-Плевен
  • Консултант към ДКЦ- Плевен